2/1 1/2 / ÖZDEMİR ASAF – ŞİİR

2/1 1/2

Giderken bura için, gelince ora için,
Gününde ve gecende kendince ora için
Sakladığın kendini böldün iki yarım’a;
İki kez yaralandın bir yarım yara için.

Özdemir Asaf

Yorum Yapmasam Olmaz :)