DAHİ-İ TECEDDÜD’E / ABDÜLHAK HAMİD TARHAN – ŞİİR

Dahi-i Teceddüd’e

Büyük gazâ, büyük zafer bu inkılâp!
Büyük gazâ tagallübe…
Büyük zafer taassub u teseyyübe
Gazâ-yı Mustafa Kemal

Evet, cehalete ilmin bu bir büyük zaferi.
Cihan – şümül olacaktır onun bu şaheseri!
Yarın bu seyre denir kahramanların seferi…
Kuvâ-yı Mustafa Kemal
Dehâ-yı Mustafa Kemal!

Abdülhak Hamid TARHAN

Atatürk şiirleri için tıklayınız.
Yorum Yapmasam Olmaz :)