DESTAN / DADAYLI ÂŞIK KÖR HASAN – ŞİİR

Destan

Gayri derdimizin çoğu kalmadı

Büyük ağızlarda köylünün adı

Cumhuriyet bizi saydı kolladı

Bilirik kadrini, değilik nankör

 

Ferman milletindir çıkmazık dağa

Biziz sahip olan gayri toprağa

Bizim sırtımızdan geçinen ağa

Sen kendi başına gayrı çorap ör

 

Ferman padişahın, dağlar bizimdi

Ferman da vatan da bizimdir şimdi

Ata’dan her gönle bir ışık indi

Gözlerimiz nasıl açıldı bir gör

 

Bize gök perdesiz, perdelisi yer

İnanın âriftir görürden körler

Adıma Dadaylı Kör Hasan derler

Körüm ya çok şükür değilim nankör

 

Sultanlıktan kara perde gözümde

Cumhuriyet nuru yandı özümde

Billâhi rüya yok benim sözümde

Gönül gözüm açık, beden gözüm kör

Dadaylı Âşık Kör Hasan

(Sakaoğlu, Saim – Günay, Turgut (1974). Halk Şiirinde Atatürk. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay. 66.)

NOT:

Dadaylı Âşık Kör Hasan Hakkında;

Kaynaklarda sadece bir şiiri tespit edilebilen Dadaylı Âşık Kör Hasan’ın, bu şiirinden hareketle Kastamonu’nun Daday ilçesinden ve gözlerinin kör olduğu anlaşılmaktadır. Bu şiirin dışında başka bir bilgiye ulaşılamamıştır (Yücel 1993: 98). 

Bu şiir ilk kez 1939 yılında Yücel dergisinde yayımlandı (Ocak 1939: 47).

İstanbul’da yayımlandığına göre İstanbul’a Daday’dan göçmüş biri de olabilir. Görme engelli birinin İstanbul’da yayımlanan bir dergiye şiirinin ulaşması o dönemde pek mümkün görünmüyor.

Dadaylı Aşık Kör Hasan’ın Destanı Atatürk’le ilgili pek çok şiir kitabında yayımlandı.

Bu yayınlar: 1969 yılında Orhan Aydemir’in “Halk Ozanlarından Atatürk’e” adlı yazısı, 1974 yılında Saim Sakaoğlu-Turgut Günay’ın Halk Şiirinde Atatürk, 1981 yılında Behçet Necatigil’in Atatürk Şiirleri adlı eserlerdir (Tan 1985: 103).

Kaynakça

Aydemir, Orhan (1965). “Halk Ozanlarından Atatürk’e”. Türk Folklor Araştırmaları IX. İstanbul.

Necatigil, Behçet (1981). Atatürk Şiirleri. Ankara: Türk Dil Kurumu Yay.

Sakaoğlu, Saim- Günay, Turgut (1974). Halk Şiirinde Atatürk. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yay.

Tan, Nail (1985). “Kastamonu Halk Şairleri”. Halk Kültürü Dergisi 2. İstanbul.

Yücel, Neslihan (1993). Kastamonu’da Âşıklık Geleneği ve Kastamonu’da Yetişen Âşıklar. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

ARAŞ. GÖR. GÜLŞAH YÜKSEL HALICI
Madde Yazım Tarihi: 27.10.2013
 
Atatürk şiirleri için tıklayınız.
 Yorum Yapmasam Olmaz :)