EĞİLME / MİTHAT CEMAL KUNTAY – ŞİİR

Eğilme

Zincirin altınsa da hatta, koparıp kır,
Susmak ne demekmiş, yere haykır göğe haykır!

Vicdan bile duymaz çıkmazsa bir âhı,
Sessiz kölelerdir yaratan binbir ilâhı

Elbet put olurlar öpülen eller, etekler,
Elbet öpen oldukça, olur öptürecekler!

Hürriyet, o en son şerefindir, onu satma!
Bir tanrı yeter, kendine bin tanrı yaratma!

İnsandaki dört tane ayak devrini bilme,
Mahvolsa eğilmezdi baban, sen de eğilme!

Mithat Cemal Kuntay
ON BEŞ YILI KARŞILARKEN / MİTHAT CEMAL KUNTAY – ŞİİR

Yorum Yapmasam Olmaz :)