2023/01/27

Kişiye Özel

Yedi yaşımda Ankara‘dan geldim
Babasızlığımı getirdim
İstanbul‘da deniz vardı
Denize ilk girişim düşmek yoluyla oldu

Akşam üzerlerini sevmezdim,
Annem ud çalardı güneşi batırırken
Amcamın ölüm haberi daha gelmedi
1922‘de Murat dağlarında yüzbaşı Ali Saip

Üç anneannemden ikisini gördüm
On iki teyzemden altısını
Altı dayımdan ikisini
Öbürlerinin hep resimlerini gördüm

En büyük anneannem yüz on yaşında öldü
En büyük dayım doksan dokuz yaşında
Dedem altmış beş yaşında ölmüş
Kadınlar soyadlarını aldılar kocalarından
Bizler de ayrı ayrı adlar aldık otuz beş‘de

Özdemir Asaf

(Asaf, 2002b: 197)

* Özdemir Asaf  “Diyalog” şiirinde de babasının ölümünden bahseder.

Yorum Yapmasam Olmaz :)