2023/02/03

Milli benliğin tanınması ve geliştirilmesi Kıbrıs Türk edebiyatının temel unsurlarından biridir.1963 Rum saldırılarına direniş hareketi, Kıbrıs Türk edebiyatında “milliyetçilik” açısından önemli bir tarihtir. O günlerde hunharca öldürülen, özgürlükleri uğruna canlarını feda eden kahramanları anlatan destanlar, şiirler ve ağıtlar yazılır. Bunlar gerçek hayattan edebiyatın dünyasına yansıyan acı sahnelerdir. Kıbrıslı yazar ve şairler eserlerinde bu sahneleri ölümsüzleştirirler.

EOKA’cıların elinde rehin kalan, işkence gören, Türk rehinelerin acılarına, kadın, çocuk ve yaşlıların işkence görmelerine, hunharca öldürülmelerine tanık olan Özker Yaşın, Kanlı Kıbrıs – Bir Şahlanışın Destanı adlı kitabında 21-25 Aralık 1963 ‘deki çarpışmaları; Oğlum Savaş ‘a Mektuplar ‘da 25 Aralık- 7 Mart 1964 tarihleri arasındaki olayları işler. Kıbrıs Türk Mücahitlerinin Sesi Bayrak Radyosu’nda süreli bir program haline getirdiği Oğlum Savaş ‘a Mektuplar “günlük- şiirler”den oluşur. Tevfik Fikret’in oğlu Haluk’a seslenişini andıran bir ton ile oğluna ve oğlunun şahsında savaşın masum tanıkları olan çocuklara seslenir:

Oğlum Savaş Bir Günlük

Bir günlük bebeciktin
Yeryüzündeki misafirliğinin
İlk günü
26 Aralık Perşembe.

Dilerim Tanrıdan
Çok uzun yıllar yaşıyasın
Sağlıkla kaygısız
Bizim acılarımızın tümü

Uğramasın dünyana
Oğlum Savaş.
Dilerim Tanrıdan
Mutlu bir hayat bağışlasın sana!

Manası ne imiş adının
Kitaplarda okuyasın yalnız;
“Savaş” nedir bilmiyesin,
“Savaş nedir” görmiyesin.
Bir günlük bebeciktin

Yeryüzünde misafirliğinin
ilk günü
Lefkoşa Hükümet Hastanesinde
Bir oda:
Senin gibi minicik bebekler
Minicik yataklara
Yatırılmış sıra sıra.
Bir günlük bebeciktin
Bir günlük bebeciktin bu odada,
Çiçek kokusu değil,
Süt kokusu değil.
Ölü kokusu.

Özker YAŞIN (Oğlum Savaş ‘a Mektuplar) 

Oğlunun şahsında, ‘savaş yıllarında doğan’ çocuğa seslenen ve özelden genele yönelen şair, çocukların kendi neslinin çektiği acıları çekmemelerini savaşı tanımamalarını diler.
Çiçek kokusu değil, / Süt kokusu değil. / Ölü kokusu.  ifadelerinde “çiçek ve süt kokusu” ile “ölü kokusu” nun oluşturduğu karşıtlık savaş-çocuk ilişkisindeki karşıtlığı vurgular.


 

1974 Olayları
• EOKA tedhışçısı Nikos Sampson’un Rum Milli Muhafız Teşkilatı ile birlikte düzenlediği darbe ile Makarios’u devirmesi ve Kıbrıs Elen Cumhuriyeti’ni ilân etmesi ile 1960 Garanti Antlaşması uyarınca,
Türkiye, Kıbrıs Barış Harekâtı’nı başlatır. (20 Temmuz 1974)
• Türk Silahlı Kuvvetlerı, Girne’de çıkarma, Gönyeli’de hava indirme harekâtına başlar. (20 Temmuz 1974)
• Kısa ama şiddetli çatışmalardan sonra harekât ateşkes ilanı ile sona erer. (22 Temmuz 1974)
• l. Cenevre Konferansı yapılır ikincisinin 8 Ağustos’da yapılması kararlaştırılır. (25 Tenıımız 1974)
• Rum tarafının ateşkese uymaması dolayısıyla gerginleşen ortamda ll. Cenevre Konferansı toplanır. (8 Ağustos 1974)
• Yunan tarafının önerileri reddetmesi ve karşı bir öneri getirmemesi neticesinde Türk tarafı görüşmeleri keser.
• ll. Kıbrıs Harekâtı başlar (14 Ağustos 1974)
• BM Güvenlik Konseyinin 360 sayılı kararı doğrultusunda ateşkesin kabul edilmesiyle harekât sona erer (16 Ağustos 1974)

Kaynak: (Ilmi Araştırmalar 15, İstanbul 2003 – ‘SAVAŞ – ÇOCUK’ İLİŞKİSİNİN KIBRIS TÜRK ŞİİRİNDEKİ YANSIMALARI – Emel Kefeli)

 

Kıbrıs şiirleri için tıklayınız.

 

Yorum Yapmasam Olmaz :)