DAHİ-İ TECEDDÜD’E / ABDÜLHAK HAMİD TARHAN – ŞİİR

Dahi-i Teceddüd’e Büyük gazâ, büyük zafer bu inkılâp! Büyük gazâ tagallübe… Büyük zafer taassub u teseyyübe Gazâ-yı Mustafa ...
    Load More