BEŞİR FUAD: BUNDAN TATLI ÖLÜM TASAVVUR EDEMİYORUM…

1852’nin İstanbul’unda doğmuş; Cizvit Okulları’nda öğrenim görmüş; hayata pozitivizm gözlüğüyle bakan, sıradışı bir aydındır Fuad. ...

    DOSTOYEVSKİ ARAMIZDA OLSAYDI!

    Evet, on dokuzuncu yüzyıl insanının her şeyden önce           karaktersiz olması gerekir, böyle olmak zorundadır.   Karakterli olan ...
      Load More