TAHATTUR / ORHAN VELİ KANIK – ŞİİR

Tahattur

Alnımdaki bıçak yarası
Senin yüzünden;
Tabakam senin yadigârın;
“İki elin kanda olsa gel” diyor
Telgrafın;
Nasıl unuturum seni ben,
Vesikalı yârim?

Orhan Veli Kanık

Yorum Yapmasam Olmaz :)