2023/01/26

Vergi Haftası Ne Zaman Kutlanır? Amacı Nedir?

Vergi Haftası; Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlığının arttırılması amacıyla 1990 yılından itibaren her yıl şubat ayının son haftası kutlanmaktadır.

Vergi Nedir?

Vergi, devletin varlığını sürdürebilme ve hazinesini güçlendirebilme amacıyla bireylerden ve kurumlardan aldığı paradır.  Devlet, vergi payıyla kendi giderlerini öder, kamu kurum ve kuruluşlarını genişletir ve yatırım yapar.

Devletin bizlere yani vatandaşlara yüklediği bu ekonomik yükümlülüğün asıl işlevi, devlet harcamalarını karşılayarak yol, su, elektrik, sağlık gibi altyapı hizmetlerini sağlayabilmektir. Vergi ödemenin en temel ilkelerinden biri, toplumsal sınıf farkı tanımadan tüm vatandaşların bu görevi yerine getirmeleridir.

VERGİ – TDK

Kamu hizmetlerine harcanmak için hükûmetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para.

Kim, Ne Kadar Vergi Öder?

Devletin belirlediği vergileri öderken, vergi ödeyen kişilerin, kamu hizmetlerinden yararlanma düzeyi kesinlikle göz önünde bulundurulmaz, bu tamamen kişilerin ödeme gücüyle orantılı bir paylaşımdır.

Yani, A ile B’nin devletten yararlandığı hizmetler kesinlikle göz önünde bulundurulmamaktadır. Vergiler ödenirken devlet, sadece vatandaşlarının gelir düzeyine bakar ve kişilerin ödeme gücüne bağlı olarak bir ödeme sistemi geliştirir. A’nın aylık gelirinin B’den daha fazla olduğunu düşünürsen A, B’ye oranla devlete daha fazla vergi ödeyecektir.

Vergilendirmenin asıl işlevleri nelerdir?

Devlete kaynak yaratarak, yatırım ve harcamalarını karşılanmasını sağlar. Büyümeye katkıda bulunarak, gelir ve servet paylaşımını düzenler. Devletin sağlamakla yükümlü olduğu sağlık, güvenlik gibi temel hizmetleri ve altyapı hizmetlerinin gerçekleşmesini sağlar.

VERGİ TÜRLERİ NELERDİR?

 Vergiler, dolaylı vergi ve dolaysız vergi olarak genel bir şekilde ikiye ayrılır.

Dolaylı vergi; kısacası yansıtılması kolay vergilerdir. Kişilerin devletten bir hizmet almaları veya bir malı satın almaları sonucunda meydana gelir. Katma değer vergisi (KDV), özel tüketim vergisi (ÖTV), gümrük vergileri, banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV), dolaylı vergiler içerisinde yer almaktadır. Kazanç veya gelir yerine, harcamalar üzerinden alınırlar. Verginin şahsileştirilmesi güçtür. Başka bir deyişle, dolaylı vergilerde vergiyi yüklenenin gelir düzeyi, medeni durumu ve benzeri şahsi özellikleri dikkate alınamaz. Bu haliyle gayrişahsi niteliklidir.

Dolaysız vergi ise, ticaret ile uğraşanların kazandıklarından veya bir iş yerinde ücretli olarak çalışan memur ve işçilerin ücret ve maaşlarından kesilen vergidir. Bu vergilerin yansıtılması dolaylı vergilere nispeten güçtür. Devlet, bu vergileri çalışan ve maaşı olan her vatandaşından keser. Gelir vergisi, kurumlar vergisi dolaysız veya doğrudan vergilere örnektir. 

VERGİ ÖDEMENİN YARARLARI NELERDİR? 

Aynı ülkede yaşayan, devletin sunduğu hizmetlerden yararlanan vatandaşlar olarak hepimizin devlete vergi ödemesi gerekir. Bu ödediğimiz vergiler ile devlet bizlere çeşitli olanaklar sağlamaktadır. Devlet, vatandaşlarının çok daha rahat yaşayabilmesi için, biz vatandaşlardan aldığı vergiler ile halkına çeşitli kullanım olanakları yaratır.

Bu olanakları, okulu yaptırmak, kullandığın suyu veya televizyon seyredebilmen için harcadığın elektriği evine getirmek olarak sayabiliriz.

Vergi ödemek, bir ülkede yaşayan her vatandaşın en kutsal görevlerinden biridir.

Devletin de bu vergilerden topladıklarıyla en iyi şekilde hizmet sunması da, vatandaşlarına karşı yerine getirmesi gereken en önemli görevlerden biridir.

VERGİ BİLİNCİ – (Gelir İdaresi Başkanlığı)

Kişilerin gereksinim duydukları ve tek başlarına üretemedikleri bazı mallar ve hizmetler vardır. Toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olan bu mal ve hizmetler genellikle devlet tarafından üretilir.

Ülkeyi korumak, kişilerin can ve mal güvenliğini sağlamak, toplumda adaleti sağlamak, baraj, liman, köprü yapmak, toplumun ortak ihtiyaçlarından bazılarıdır. Devlet, toplumun bu türden ortak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışır. Toplumun ortak ihtiyaçlarını karşılamak için devletin yerine getirmesi gereken hizmetlere (Örneğin sağlık, eğitim, güvenlik, adalet vb.) kamu hizmeti adı verilir.

Günümüz toplumlarında devletin sunması gereken kamu hizmetlerinin türü ve sayısı gittikçe çoğalmaktadır. Buna bağlı olarak kamu giderleri de artmaktadır. Kamu giderlerini karşılayacak parasal kaynaklar ise sınırlıdır. Vergi, devletin kişilerden ve kurumlardan kamu hizmetlerinin finansmanını karşılamak üzere yasal olarak aldığı paralardır.

Vergileme, yalnızca devlete ait bir yetkidir. Devlet, egemenlik gücüne dayanarak kişilerden ve kurumlardan vergi almaktadır. Anayasa’mızın 73. Maddesine göre herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere malî gücüne göre vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi ödemek bir vatandaşlık görevidir. Vatandaşların bu görevlerini yerine getirmeleri için vergi ödemenin ne anlama geldiğini sorgulamaları gerekir.

Vergi, devlet tarafından vatandaşlardan zorla alınan para olarak algılanmamalı, kişi ve toplum olarak yararlandığımız sağlık, eğitim, güvenlik, adalet, ulaşım gibi kamu hizmetlerinin bedeli olarak değerlendirilmelidir. Vergiyi, yararlandığımız kamu hizmetlerinin bedeli olarak yorumlamak, verginin mantığını kavrayabilmek ve vergiyi doğru algılamak bakımından önemlidir. Çünkü vergi ödemenin uzun vadede toplumun yararına olduğu ve daha sonra hizmet olarak topluma yansıyacağı bilinci, verginin doğru algılanmasını sağlayacaktır.

Devletin güçlenmesi ile toplumda oluşacak vergi bilinci arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Toplumda vergi bilinci ne kadar arttırılırsa, devletin gücü ve devletin sağlayacağı olanaklar da (daha iyi eğitim, daha iyi sağlık hizmeti gibi) o oranda arttırılmış olacaktır. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi:

“Devletin her kurumu ancak güçlü bir maliye ile yaşar.”

Vergi Haftası İle İlgili Güzel Sözler

 • Vergi geleceğimizdir!
 • Vegi devleti güçlü kılar!
 • Vergi halkın sermayesidir.
 • Biz sevgiyle, ülkemiz vergiyle büyüyecek!
 • Vergi hizmet getirir!
 • Vergini öde, hizmeti destekle!
 • Verginin meyvesi hizmettir!
 • Vergi geleceğimizin teminatıdır.
 • Gelişmenin göstergesi vergidir.
 • İnsanı medeniyet, devleti vergi yüceltir.
 • Çağdaş uygarlık düzeyi ise hedefimiz, ödenmeli vergilerimiz.
 • Ödemezseniz verginizi, biz çekeriz derdinizi!
 • Kim ki vergiyi verdi, hizmeti o hak etti.
 • İnsan sevgiyle, devlet vergiyle ayakta durur.
 • Vergide ben değil biz ilkesi; Vatanımız olsun güzellikler ülkesi
 • Vergi kaçırılmasına sessiz kalan, geleceğin yok olmasına göz yumandır
 • Nerde bu devlet deme, yatır vergiyi, gör devlet nerede!
 • Verginin kökleri acı, meyvesi tatlıdır.
 • Kalkınmaksa hedefimiz, ödenmeli vergilerimiz.
 • Devlet bir kumbara olsun, attığın vergiyle dolsun.
 • Kazancın vergi olsun, kalkınmada yerin olsun.
 • Vergi verene kazanç, vermeyene utanç olur.
 • Kaçırılan vergi = enflasyon + işsizlik + terör
 • Vergi verenin umudu, umudu olanın yarını vardır.
 • Ver vergini çekme geleceğin derdini
 • Vergi hizmet getirir eksikleri giderir.
 • Vergi: Helal kazancın tacı, ekonominin ilacıdır.
 • Çağdaşlıksa sorunum, vergidir çözüm yolum.
 • Ne ekersen onu biçersin! Ne diye vergi vermezsin!
 • Nefestir insanı yaşatan, vergidir devleti kalkındıran.
 • Köprü olacak vatanımızın yükselmesi için vergi! Çocuğun atacak adımlarını emin ve güvenli.
 • Zenginin vergisi, fakirin geleceğidir.
 • Vergisini vermeyen millet, alamaz hizmet.
 • Çalışıp kazanmak olsun temel ilken, kazancının vergisini ver ki kalkınsın ülken.
 • İsteme hizmet benden, vergini tam vermeden.
 • Ver vergini kalkındır devletini.
 • Çocuklarımıza yatırım sevgi, geleceğimize yatırım vergi.
 • Unutmayınız ki atılan her okul temelinde vergi harcı vardır.
 • Kin, nefret ayıbını sevgiyle yıkarız. Yoksulluk zincirini vergiyle kırarız…
 • Hizmet istiyorsan devletten, vermelisin vergini yürekten!..
 • Geleceğin temeli, vereceğin vergi; vermediğin vergi, geleceğin derdi.
 • Vatana karşı gönlünde sevgi, düzenli olarak devlete verirsin vergi.
 • Vergi sizden, hizmet bizden.
 • İstiyorsan hakkını almak, vereceksin vergini muhakkak! Elbette olmaz, vermeden almak!
 • Bayrak bağımsızlığımızın, vergi varlığımızın kanıtıdır.
 • Vergi ver ki vatanına hizmet getirsin kapına…
 • Vergi devletin direği, bu direk milletin emeği!
 • Vergi vermek zor değil, zor olan geciktirmek. Geciktirme vergiyi üzme yüce devleti…
 • Çiçekler ilgi ile, çocuklar sevgi ile, ülkeler vergi ile büyürler.

Vergi Haftası ile İlgili Şiirler, Özlü Sözler

1

Vatan

Emek ile

Ruhlar sevgi ile

Gelecek vergi

İle yükselecek

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 2007 Yılı “VERGİ” konulu şiir yarışması

1

GELİŞEN TÜRKİYE
Ben Anadolu’da bir okulum
Kara tahtanın yazısı,
Tebeşirin tozuyum…
Yeni fidanlar yetiştiren,

Atatürk yolunda ilerleyen,
Geleceğe umutlar eken,
Öğretmenlerle doluyum.
Yardımlarınızla çoğalacak sınıflarım,
Sizlerle bir bütün olacağım.

Ben Anadolu’da bir hastaneyim.
Umutla bakan hastalarım var.
Yürekten çalışan doktorlarım,
Sevgi dağıtan hemşirelerim var.
Vergilerinizle gülecek yüzüm,
Yardımlarınızla gelişeceğim.

Ben Anadolu’da bir akarsuyum
Coşkuyla akarken gürül gürül
Baraj olacağım, elektrik olacağım.
Sizin ödediğiniz vergilerle
Size ulaşacağım.

Ban Anadolu toprağıyım.
Yeşile koşmuş kimi yerim
Kimi yerim bozkır.
Ödediğiniz vergilerle
Ovalarda bereket
Bozkırlarda fabrika olacağım.

Ben Anadoluyum
Doğru dürüst çalışan insanların yurduyum.
Halkımın ödediği vergilerle
Yeni bir nefes, yeni bir soluğum. 

Fatma YILMAZ
Turgut Reis İlköğretim Okulu – 8/C – ZONGULDAK

(2007 Yılı “VERGİ” konulu şiir yarışması Türkiye Birincisi)

2

ÇALMAYIN YARINLARIMIZI

Hiç düşündün mü?
Naylon poşetten çantası,
Kara lastik içinde kızarmış ayakları,
Çamurların sert olduğu yollarda,
Okula koşan çocukları…
Etrafına baktın mı sen hiç?
Burkulmadı mı yüreğin?
Banklarda yatan işsiz insanlara,
Bir çare aradın mı?
Yetim kalmış, anasız ve babasızlara?
Sen, ailenle yaşarken sıcacık yuvanda,
Uzatabildin mi elini?
Bugünlerimizde emeği olan yaşlılara,
Ya da çare bekleyen hastalara?
Hadi artık, uzat sen de elini,
Kendinden önce düşün milletini.

Çağdaş, refah gelecekler için,
Öde lütfen vergini.
Işık ol, yol ol, köprü ol.
Salıncak ol yeşil bahçelere,
Barajlarda çağlayan su ol, çığır aç,
Eğitime susamış kardelenlere…
Asker abimin elinde silah,
Postal olma ayağında.
Senin de dalgan olsun,
Göklerdeki bayrağımda.
Büyüklerim! Korsan sevgi istemiyoruz,
Ödeyin verginizi.
Yıkmayın çocuk umutlarımızı,
Aydınlık, barış dolu gelecekler sunun, 
Ne olur, çalmayın yarınlarımızı…

Şenay EKİCİ
Hacı Mustafa Demir İlköğretim Okulu – 7/C – AKSARAY

(2007 Yılı “VERGİ” konulu şiir yarışması Türkiye İkincisi)

3

VERGİYLE GÜLEN YÜZLER
Kalkınsın Türkiyem uygarlık yoluna,
Ekonomisi güçlensin fakiri olmasın artık,
Solmasın yüzler titremesin eller,
Gülecekler birlikte, artık verilsin vergiler.

Her kazanç helâldir verilirse vergisi
Bütün dünya duysun artık gür sesimizi,
Medeniyetler dünyasının zirvesine çıktığımızı.
Vergilendirilmiş kazançla kazanıyoruz ekmeğimizi.

Kaçırdığın her kuruş vergi haramdır sana,
Nasıl istersin devletinden hizmeti hani bana
Yüzsüzlük etme sen de vatan evladısın
Ver vergini gururla, sen de milletin şanısın.

Bana örnek ol, beni okut, eğit,
Köprü ol, yol ol, elektrik, yol, su ol
Yaptığın her alışverişte fişini al mutlu ol,
Gördükçe gülen yüzleri hep hizmette ol.

Vergi kaçıran aslında kaçırıyor geleceğini,
Karşısına çıkıyor bu işlerin kapkaççısı
Sen vermezsen onlar alıyor senden yaranı,
Eğitime köstek olma, deşmesinler kanayan yaramı.

Analar babalar yaşlı kalmasın gülsün yüzler
Verildikçe vergiler, ülkemde açar güller.
Öpülür hep o vergi veren kutsal eller.
Ükemde mutlu olsun vergiyle gülen yüzler

Samet IŞIK
Bahçelievler Şehit Cevdet İlköğretim Okulu – 6/A – KARABÜK

(2007 Yılı “VERGİ” konulu şiir yarışması Türkiye Üçüncüsü)

 

 

  •  

 

Yorum Yapmasam Olmaz :)