2023/01/25

Yeşilay Haftası Ne Zaman Kutlanır?

Yeşilay Haftası 1 Mart’ı içerisine alan hafta olarak belirlenmiştir.

1-7 Mart arası Yeşilay Haftası olarak kutlanır.

YEŞİLAY NE ZAMAN KURULDU?

Yeşilay 5 Mart 1920’de, İstanbul’da psikiyatrist Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kuruldu.

Birinci Dünya Savaşı sonunda, bütün yurdun işgal edilmiş olmasına rağmen, Türk Milleti’nde bağımsızlık ve hürriyet aşkı ile mücadele azminin sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu.

Limanlarımıza uğrayan düşman gemileri, beraberinde getirdiği çok miktarda içkileri ve uyuşturucu maddeleri, yurdumuza daha önce göndermiş olduğu uyuşturucu mafyasına teslim ediyor ve bunlar el altından halkımıza ve özellikle yurt savunmasında görev alacak gençlerimize ulaştırılıyordu.

Kısa zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı salgın halini almaya yüz tutmuştu.

Bu felâketi gören vatansever aydınlar, halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele etmek için, merkezi İstanbul’da olmak üzere, 5 Mart 1920 tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyetini kurdular. Cemiyet, Şeyhül-İslâm Haydarzâde İbrahim Efendi’nin teşvik ve himayesinde, dünyaca ünlü Ord.Prof. Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Padişahın izniyle cemiyet “Hilal-i Ahdar” adını almıştır. Türkiye Yeşilay Cemiyeti, kurulduğu tarihten bugüne kadar zararlı alışkanlıklara karşı mücâdelesine aynı inanç azimle devam etmiştir. 

Halkımızın ve özellikle gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması için Anayasamızın 58 nci maddesine göre görev yapan Yeşilay,”Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Yeşilay, 19 Eylül 1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 2–1288 sayılı karar ile kamuya yararlı cemiyet olarak kabul edilmiştir.

Yeşilay’ın kurulduğu 1 – 7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.

“Hilal-i Ahdar” ismi daha sonra “Yeşil Hilal” ve “Yeşilay” olarak değiştirilmiş, 1934 yılında Atatürk’ün Cumhurbaşkanlığı, İsmet İnönü’nün Başbakanlığında Bakanlar Kurulu kararıyla Yeşilay’a “kamuya yararlı dernek statüsü” verilmiştir.

YEŞİLAY’IN GÖREVLERİ

Yeşilay 1920 yılında kuruldu. İlk kuruluş amacı alkol bağımlılığıyla mücadele içindi. Yıllar geçtikte Yeşilay çalışma alanlarına sigara, uyuşturucu madde, teknoloji bağımlığını da ekledi. Şu an bağımlılık alanında önleme, koruma çalışmaları yapılıyor, projeler üretip uygulanıyor, bunun yanı sıra bağımlıları hayata kazandırmak için rehabilitasyon desteği veriliyor.

BAĞIMLILIK NEDİR?

Bağımlılık kişinin bedensel, ruhsal ve sosyal hayatını olumsuz etkiler. Toplumun felaketi sayılabilecek bağımlılıkları engellemek ancak iyi bir koruyucu halk sağlığı yaklaşımıyla mümkün olur.

Psikiyatrik bir sendrom olan bağımlılığın tanısı için aşağıda sayılan ölçütlerin yalnızca üçünün bir arada görülmesi yeterlidir.

*Kullanılan maddeye tolerans gelişmesi
*Madde kesildiğinde ya da azaltıldığında yoksunluk belirtilerinin ortaya çıkması
*Madde kullanımını denetlemek ya da bırakmak için yapılan ama boşa çıkan çabalar
*Maddeyi sağlamak, kullanmak ya da bırakmak için büyük zaman harcama
*Madde kullanımı nedeni ile sosyal, mesleki ve kişisel etkinliklerin olumsuz etkilenmesi
*Maddenin daha uzun ve yüksek miktarlarda alınması
*Fiziksel ya da ruhsal sorunların ortaya çıkmasına ya da artmasına rağmen madde kullanımını sürdürmek

Fiziksel bağımlılık, kullanılan maddeye karşı bir adaptasyon gelişmesine bağlı olarak maddenin varlığına karşı duyulan fizyolojik bir istektir. Ruhsal bağımlılık ise kişinin duygusal ya da kişilik yapısı gereği, gereksinimlerini tatmin etme/giderme amacı ile o maddeye düşkünlüğüdür.

Bağımlılık ciddi bir hastalıktır. Bağımlılığa ilişkin beyinde birçok nörokimyasal, nörofizyolojik değişimler saptanmıştır. Bağımlılık tedavisi, belirli şemaları ve ilkeleri içeren kapsamlı bir protokol ile sağlanabilir. Bağımlı kişiler bağımlılığın bir hastalık olduğunu kabul eder ve hastalıklarda uyulması gereken kurallar olduğunu bilirlerse tedaviye uyumları artmaktadır.

Yeşilay Sembolünün Anlamı Nedir?

Yeşilay sembolündeki hilâl, Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk, huzur ve mutluluğu temsil etmektedir.

Bağımlı olan bir insan, huzurlu ve mutlu olamaz. Huzurlu ve mutlu olmayanlar, genel olarak başarılı olamazlar. Milletlerin geleceği, çocuklarının geleceğidir. Bir millet çocuklarını ne kadar mükemmel eğitir ve onların sağlığını ne kadar iyi koruyabilirse, geleceğine o kadar güvenle bakabilir. S

igara, alkol ve uyuşturucu yüzünden yılda 350 bin insanımız ölmekte, bu ölümler ve ayrıca alkol, uyuşturucu ve kumarın getirdiği bunalımlar yüzünden binlerce aile yıkılmaktadır. Yıkılan ailelerin çocukları korunmaya muhtaç ve bunların bir kısmı sokaktan gelen tehlikelere maruz kalmaktadır İnsanlarımızın bağımlılıklara karşı korunması, ölümlerden ve bunalımlardan ve ailelerin yıkılmaktan korunması anlamına gelir.

Yeşilay Cemiyeti; kapalı yerlerde, nakil araçlarında sigara içimini ve sigara reklamlarının yasaklayacak kanunun çıkarılması, Anayasa’nın 58. maddesinden sorumlu Başbakanlığa bağlı bir müsteşarlık kurulması, Milli Eğitimde haftada 1-2 saatlik mecburi ders konulması, trafikte alkole kesin yasak getirilmesi, ithal içki ve sigaraya yasak getirilmesi, ülkede alkol ve sigara kullanımını azaltıcı kanuni ve eğitimle ilgili tedbirler alınması, uyuşturucu kültürünün önlenmesi için radyo ve TV’ ye ve Milli Eğitime mecburi tedbirlerin getirilmesi, kamu yararına çalışan Yeşilay yeterli devlet desteğinin sağlanması için çalışmalarını sürdürmektedir.

Yeşilay Cemiyeti bütün zararlı alışkanlıklarla mücadele etmeyi i kendine ülkü edinmiştir Onun önemi buradadı.Bu nedenle bütün kurum ve kuruluşların , toplumun her kesiminin Yeşilay’ı desteklemesi,aile varlığımızın,dolayısıyla Devletimizin ve Milletimizin geleceği için önemli olup, sağlıklı nesiller yetiştirmeyi kendimize görev saymalıyız.

Ne sigara, ne alkol, ne de uyuşturucu, bağımlı olma, özgür ol. 

 

SİGARANIN ZARARLARI

Ülkemizde her yıl 100000 insanımızı sigaraya kurban vermekteyiz. Sigaranın, vücudun çeşitli organlarında tahribat ve kanserin yanında cilt sağlığına da zararları vardır.

Sigaranın zararları şunlardır:

Genel olarak bulunduğunuz ortamlarda kötü ve ağır koku yayılır. 
• Cildiniz bozulacağından cilt karalığı ve yaşlı gösterme belirtileri başlar. 
• Dişleriniz kirli ve pis görünümlü olmakla beraber, dişeti hastalıkları baş gösterecektir. 
• ağız ve yutakta tat alma eksikliği başlar ve Kanser riski artar. 
• Gırtlak ve nefes borusunda iltihaplanma, ses tellerinin zarar göstermesinden başka kansere yakalanma ihtimali fazlalaşır. 
• Kalp ve damarların görmüş olduğu zarar ve tahribattan dolayı kalp krizi damar tıkanıklığı, tansiyon yükselmesi gibi sakıncalar ortaya çıkar. 
• Beyinde felç, ileri yaşta bunama (Alzheimer) görülür. Her nefeste 50bin hücrenin ölümüne sebep olur. 
• Gözlerde katarakt ve ileri yaşta körlük meydana gelir. 
• Burunda koku alma duygusu azalır. 
• Akciğerlerde kansere yakalanma, bronşit ve amfizem gibi rahatsızlıklar meydana gelir. 
• Mide ve yemek borusunda karama, ülser ve kanser oluşumunu fazlalaşır. 
• Pankreas kanseri riski artar. 
• Rahim ve yumurtalıkta kısırlık, çocuk düşürme, sakat ve eksik doğum, erken menopoz, Rahim Kanseri gibi tehlikeler oluşur. 
• Kalıtımsal bozukluklar meydana gelir. 
• İdrar kesesinde mesane kanseri meydana gelir. 
• Ellerde, parmaklarda sararma, tırnaklarda, zayıflama görülür. 
• Kemik ve iskeletlerde kemik erimesi meydana gelir. 
• Kol ve bacak damarlarında çeşitli hastalıklar oluşur. 
• Kılcal damarlar, el ve ayaklardan başlayarak, kol ve bacaklara kadar tıkanıp bu organların kesilmesine (Burger hastalığı) kadar varan hastalıklar oluşur. 
• Vücutta, yorgunluk, uykusuzluk, ruhsal gerilim, stres, performans düşüklüğü, reflekslerde azalma oluşur. 
• Anne ve baba mirası olarak; Sigara içen babaların, çocuklarında kanseri önleyen gençliği yok olmaktadır. Hamileliğinde sigara içen hanımların bebekleri %10-15 eksik kilolu doğdukları gibi zeka eksiklikleri de görülür. 
• Burunda koku alma duygusu azalır.

 

ALKOLÜN ZARARLARI 

Aşırı alkol kullanımı önemli bir sosyal ve tıbbi sorundur. Birçok toplumda orta düzeyde alkol kullanımı kabul edilebilir. Ancak aşırı alkol kullanımı karaciğer, pankreas, beyin ve dolaşım sistemine büyük hasarlar verir.

Alkolün Beyin ve Sinir Sistemine Olumsuz Etkileri:

Aşırı alkol kullanımının beyin ve sinir sistemi üzerine önemli etkileri vardır. Alkol geçici bir bellek kaybına da neden olabilir. Gerek yeni içmeye başlayanlarda gerekse aşırı kullananlarda içtikleri dönemin tümünü ya da bir bölümünü unutmak sık görülen bir durumdur. Aşırı alkol kullananlarda, içki bırakıldıktan sonra birkaç hafta süren geçici bellek kayıpları da görülebilir. Ancak alkolden uzak durulduğunda bellek sorunları ortadan kalkabilir.

Aşırı alkol kullanımı uyku bozukluklarına ve bütün gece uyuduktan sonra bile sabah bit-km kalkmaya neden olabilir. Beynimizin etkinliğiyle hafif veya orta uyku derinliği dönemlerinden,rüya gördüğümüz uyku dönemine geçeriz. Bu döneme hızlı göz hareketleri (REM) dönemi denir ki fiziksel ve ruhsal sağlığımız bu döneme bağlıdır. Ne yazık ki alkolün anestezik (narkoz benzeri) etkisi beynin yeterince REM uyku dönemi oluşturma yeteneğini etkiler ve bu durum aşırı alkol kullananlarda görülen sabah yorgunluğunun sebebidir.

Bazı kronik alkoliklerde Wernicke-Korsakoff Sendromu denen bir nörolojik bozukluk bulunabilir. Bu bozukluk özellikle kötü beslenen (özellikle yetersiz Vitamin[B1 vitamini] )alkoliklerde görülür.

Hastalığın ilk belirtisi göz kaslarında ani güçsüzlük ve felce bağlı çift görmedir. Zamanla hasta yardımsız ayakta duramaz veya yürüyemez. Wernicke-Korsakoff Sendromu nda hasta özellikle yakın geçmişe ait olayları unutur,ayrıca çok ileri derecede bellek kayıpları da ortaya çıkabilir; dönem dönem kim olduğunu bile unutur. Ayrıca bu kişilerde kendi kendine konuşma, bulunduğu yerin ve zamanın farkında olmama ve halüsinasyonlar (gerçek olduğu düşünülen hayaller) görülebilir.

Wernicke-Korsakoff Sendromunun tedavisi bellidir: alkolden uzak durmak ve vitamin yetersizliği belirtilerini geriletmek için tiamin (B1 vitamini) kullanmak. Ancak bu bozukluğun yol açtığı şikâyetler genellikle tam olarak ortadan kalkmaz.

Alkolün Sindirim Sistemine Olumsuz Etkileri

Alkol midenizin iç yüzeyini örten tabakayı tahriş ederek gastrite, kusmaya yol açarak midenin üst bölümü ve yemek borusunun alt bölümünde küçük yırtıklara neden olabilir; Mallory-Weiss Yırtıkları denen bu küçük yırtıklardan kanama olabilir. Uzun süre alkol kullanımı özellikle B vitaminlerinin (özellikle folik asit ve tiamin) ve diğer besinlerin emilimini engelleyebilir. Alkol kullanımını kestiğinizde bu sorunların çoğu ortadan kalkacaktır. Bununla birlikte, yağlanmış veya büyümüş karaciğer, alkol hepatiti veya yemek borusu varisleri gibi sorunlar acil tıbbi müdahale gerektirir.

Dolaşıma katılan alkol karaciğere gelir ve orada enzimler tarafından parçalanır. Sağlıklı bir karaciğer alkolü saatte 50 kalori oluşturacak bir hızla parçalar. Bu 30ml. Viskiye eşittir. Eğer karaciğere gelen alkol bu miktardan fazla olursa, parçalanana kadar kanda kalacaktır.

Alkol kullanımından sonraki gün ortaya çıkan baş ağrısı ve ağız kuruluğunun nedeni pek belli değildir. Olası bir neden, alkolün idrar söktürücü etkisi nedeniyle oluşan su kaybıdır. Bu, dehidratasyona (vücuttaki sıvının azalması) neden olabilir. Bu şikâyetlerin ortadan kalkması için dinlenmek, bol miktarda sıvı ve bir ağrı kesici almak gerekir (mide sorunu olanlar ağrı kesici kullanırken dikkatli olmalıdır).

Alkoliklerde akut veya kronik pankreas iltihabı da görülebilir.

Alkolün Dolaşım Sistemine Olumsuz Etikleri:

Alkol geçici olarak kan basıncını düşürebilir. Ancak sürekli kullanıldığında kan basıncını yükseltebilir.

Sürekli ve aşırı alkol kullananlarda kardiyomiyopati denilen, kalp kasını harabeden ve aritmiden (kalp atışları ritminde düzensizlik) kalp yetmezliğine kadar çeşitli önemli sorunlara yol açan bir hastalık da sık olarak görülür. Az miktarda alkol kullanımı da kalp hastalığı olasılığını artırır.

Alkol Kanser Riskini Arttırır

Alkoliklerde kalp-damar hastalıklarından sonra en sık ölüm nedeni kanserdir. Alkol kullanmayanlara göre kansere yakalanma olasılıkları oldukça yüksektir (özellikle gırtlak, yemek borusu, mide ve pankreas kanserleri)

 

İÇKİ TÜKETİMİNİ VE ALIŞKANLIĞINI ÖNLEME YOLLARI

İçki tüketimini önlemenin ilk koşulu, insanları içkiye başlatmamaktır. Ama içkiye başlamış insanları da bundan vazgeçirmek mümkündür.

 Tarihteki sayısız örnekler bize içki tüketiminin zorla, baskıyla önlenemeyeceğini açıkça göstermiştir. Nice devlet adamları en büyük cezaları koydukları, en sert önlemleri aldıkları hatta içki üretimini yasakladıkları halde bile içki kullanmayı önleyemediler.

 Öyleyse insanları içmekten zorla, baskıyla değil; iyilikle, güzellikle ve eğitim yoluyla vazgeçirmek gerekir. Zaten bu bir uzmanlık alanıdır ve hastanelerde doktorlar tarafından yapılmaktadır.

Ancak içki kullanımının önlenmesi için ana babalara, eğitim kurumlarına, medyaya ve devlete önemli görevler düşmektedir; bunları şöyle sıralayabiliriz:

 1. Evde içki bulundurulmamalı, içmemeli ve çocuklara yeri ve zamanı geldikçe içkinin zararları anlatılmalıdır.
 2. Doğum günü, özel günler, bayram gibi kutlamalarda içki bulundurulmamalıdır.
 3. içkinin zararını belirten fıkralar anlatılmalı, içkinin yol açtığı kaza, felaket haberleri çocuklara duyurulmalıdır.
 4. Okullarda alkolün zararları sadece Yeşilay Haftası’nda değil, sürekli olarak anlatılmalıdır.
 5. Gençler, içki yerine meyve suyu, ayran, süt gibi sağlığa yararlı maddelerin tüketimine özendirilmelidir.
 6. Çocuklara içki satışı kesin olarak yasaklanmalı, satanlara çok ağır cezalar verilmelidir.
 7. Basın ve yayın organlarında alkolün zararları sürekli olarak işlenmeli, alkolün yol açtığı felaketler, yıkımlar, trafik kazaları anlatılmalıdır.
 8. Her yerde birahane, meyhane, bar gibi yerlerin açılmasına izin verilmemelidir.

YEŞİLAY HAFTASI İLE İLGİLİ ŞİİRLER

YEŞİLAY’A KULAK VER 

Kar beyazı üstünde ilkbahar renginde ay 
Ne anlatıyor bize bayrağıyla Yeşilay? . 

Dalgalanan bu bayrak bize kanat geriyor 
Rengiyle, deseniyle çok öğütler veriyor. 

Diyor: Ey büyük millet uyan, gör tehlikeyi! 
Sen bembeyaz mazisin, kirletme geleceği. 

Yeşil, murat demektir; gelin murada erin 
Kötü alışkanlığa birlikte göğüs gerin. 

Alkol, sigara, esrar vücuda ihanettir 
Acıdır, üzüntüdür, elemdir, felakettir. 

Her tür uyuşturucu aklı çıkarır baştan 
Bakalım örneklere her sınıftan, her yaştan. 

Kötülüğün anası içkidir demiş dinim 
Doğrudur ve gerçektir; adım kadar eminim. 

Ne ilimde yeri var ne dinimde bunların 
Gelin üzerlerini kapatalım şunların. 

Yeşilay’ın sesine iyi kulak verelim 
Sağlıklı yaşayalım, hayat gülü derelim.

Cemal GÖREN

 

YEŞİLAY

Yeşil bir ay bembeyaz,
Bayrağının tek süsü.
Sağlığımız, canımız,
Yeşilay’ın ülküsü.

Korumaya çalışır, 
Yurttaşları içkiden.
İnsanlıktan sıyrılır,
Çünkü sarhoş bir beden.

Vatanını sevenler,
Korumalı milleti.
Ocakları söndüren,
İçki, kumar illeti

İ. Hakkı TALAS

 

    YEŞİLAY 

Düşmanların içinde 
İçki en korkunç düşman! 
Bin dokuz yüz yirmide 
Yeşilay Derneğini 
Kurmuştur Mazhar Osman. 

Zehir tezce öldürür, 
İçkiler yavaş yavaş
Kimi zehir öldürür, 
Kimi, gözden döker yaş. 
Sofranda tek içkiye 
Yer ayırma arkadaş! 
   
M.Necati ÖNGAY

 

SAĞLIĞA ZARAR 

Sigara, içki ve kumar
Hepsi sağlığa zarar.
Kendini, keseni düşün, 
İnsan canına mı kıyar? 

Eroin, kokain, esrar 
Gençliğini tüm yıkar. 
Aileni, kendini düşün, 
İnsan bir kez doğar. 

Kazım SAYMALI

 

YEŞİLAY HAFTASI

Yeşil temiz bir hilal 
Yepyeni doğmuş gibi. 
Ak bir bayrak üstüne 
Gelip de konmuş gibi.

Bu bayrağın vatanı,
İnananların kalbi,
Yeşilay’ın altında
Hepsi kaynaşmış gibi.

İçkinin baş düşmanı, 
Bu Yeşilaycılardır
Savaşları durmadan, 
Sürüp gider yıllardır.

İ. Hakkı TALAS

 

SAĞLIK DÜŞMANLARI

Sağlığının düşmanlar
İçki, sigara, kumar.
Bunlara alışanlar,
Görürler pek çok zarar.

İçkinin kötülüğü,
Saymakla bitmez her an.
Katil bile olur da,
Hatırlayamaz insan.

Vücuduna, kesene.
Zararı çoktur onun.
Tütün ömrü kısaltır,
Çabucak gelir sonu.

Hazineyi eritir,
Cebinde kalmaz para.
Kumar kötü bir illet,
Alışan düşer dara,

Sağlık düşmanlarından
Korun, her an uzak ol.
Yaşamak istiyorsan,
Kendine bul başka yol 

İbrahim GÜNGÖR

  

ALKOL

Çekmediğim kalmadı alkol yüzünden;
Ne bir yuva kurabildim mesut,
Ne çocuklarım etti rahat.
Evimde düzensizlik alkol yüzünden

Belimin bükülmesi bu yaşta,
Saçımın ağarması
Ve titrek ellerim alkol yüzünden.

Benzimde kan kalmadı,
Ağzımda tat,
Hayatım berbat,
İşlerim bozuk, alkol yüzünden. Ne doyurucu bir iş tuttum,
Ne yükseldim mesleğimde.
Her yerden kovulmuşum,
Herkesle kırgınım, alkol yüzünden.

Cinnet geçiriyor insan,
Durup dururken.

Hayaletler uçuşuyor boşlukta,
Korkunç şeytantırnakları boğazımda,
Cadılar kanımı emiyor.
Cadılar, hayaletler, alkol yüzünden.
 

A.İhsan İLHAN

 

YEŞİLAY HAFTASI İLE İLGİLİ ÖZLÜ SÖZLER

 • Sağlıklı bir gelecek senin elinde
 • Bağımlı olma, özgür ol!
 • Bir söz ile başlar her şey, sağlıklı bir gelecek için sen de söz ver
 • Sağlıklı nesil, sağlıklı gelecek.
 • Bağımlılığı seçme, yaşamayı seç
 • Maddeye değil, yaşamaya bağımlı ol!
 • İçki sağlığın düşmanıdır.
 • İçki kötülükler doğurur.
 • İçki aile bütçesini eritir.
 • İçki sinir ve sindirim sistemlerini bozar.
 • Sigara kanserle kardeştir.
 • Akıllı adamların tek içkisi sudur.
 • İçki bütün kötülüklerin anasıdır.
 • İçki öldürür, kumar söndürür, spor güldürür.
 • İçki insanı sefalete, rezalete hatta cinayete sürükler.
 • Alkol, veremin en yakın dostudur.
 • Alkol kapıdan girerse, mutluluk pencereden çıkar.
 • Toplumdaki pek çok facianın sorumlusu içkidir.
 • Alkol almak, gönüllü çılgınlıktır.
 • İçkinin girdiği yerden akıl, ahlâk ve utanma kaçar

İÇKİ İLE İLGİLİ ATASÖZLERİ

 • Kadeh içinde, deniz içinde olduğundan daha çok kimse boğulmuştur. (Alman)
 • İçkinin üstesinden gelirim sanırsan, içki senin hakkından gelir. (Amerikan)
 •  İçki, bütün bela ve kötülüklerin anası, anahtarıdır. (Arap)
 • Meyhanede yazıla şey, cennette okunmaz. (Bulgaristan)
 • Sarhoş adam, yırtık çuvaldır. (Bulgaristan)
 • İçkiye düşkün olanları, bu yıkımdan kurtarmak için en iyi yol, sarhoş değilken, onlara bir sarhoşu göstermektir. (Çin)
 • İçki girince, akıl çıkar. (Fransız)
 • Şarapla başlayan dostluk, bir gece sürer. (İspanyol)
 • Şarabın girdiği yerden, alçak gönüllülük çıkar. (İsveç)
 • İçki ocak söndür. (Tatar)
 • Sarhoştan deli bile kaçar. (Tatar)
 • Keçi şarap içmiş, dağda kurt aramaya çıkmış. (Türk)

İÇKİ BAĞIMLILIĞI İLE İLGİLİ ÖZDEYİŞLER

 • İçkiyi savunanlar olabilir, fakat içki onları asla savunmaz. (Abraham Lincoln)
 • Ey içki, eğer senin adın yoksa, sana ‘iblis’ adını verelim. (W. Shakespeare)
 • İsterse başka ulusları mutlu etsin, alkol bizim düşmanımızdır. (Prof. Dr. Sadi Irmak)
 • İnsan vücudunda içki koymak, makine yataklarına kum koymak gibidir. (Henry Ford)
 • Her kadeh, mezara doğru bir basamaktır. (Abdülhak Hamid)
 • İçki alışkanlığı, toplumsal bir vebadır. (Ahmet Emin Yalman)
 • İçki, korkağı cesur; cesuru küstah eder. (Refik Halit Karay)
 • İçkinin bağırdığı yerde, ahlak ve utanç susar. (W. Chaucer)
 • Belaların en büyüğü sarhoşluktur. (Jefferson)
 • Akıllı adamların tek içkisi sudur. (Thoreau)
 • Şarap mideye oturunca, artık söz unutulur. (Alessandro Menzoni)
 • İçki arkadaşları düşman eder. (Prof. Dr. F. Kerim Gökay)
 • Savaş fırtınadır, gelir geçer; içkiyse aman ve aralık vermez. (Ali Vahit)

 

1 thought on “YEŞİLAY HAFTASI

Yorum Yapmasam Olmaz :)